Утас: 7000-0700, И-Мэйл: info@incubator.mn

“ТЕХНОЖ” БИЗНЕС ИНКУБАТО? ТӨВ

Байгууллагын нэр:             “Технож” Бизнес Инкубатор Төв

Бизнесийн салбар төрөл:   Төрийн бус байгууллага

Инкубаторийн загвар:        Гар урлал, жижиг үйлдвэрлэлийн инкубатор

Үндсэн үйлчилгээ:              Бизнесийн сургалт явуулах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх

Зорилтот харилцагчид:      УБ хотод амьдардаг бизнес эрхлэх санаа бүхий иргэд, бичил, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид

Байр, талбай:                       180 м2


Байгууллагын алсын хараа

Үндэсний уламжлалт дүр төрх, онцлог шинжийг агуулсан бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөхиүлэн дэмжих замаар өрсөлдөх чадвар бүхий соёлын аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.


Байгууллагын эрхэм зорилго

Үндэсний хэмжээнд бүтээлч үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих нэгдсэн тогтолцоог хөгжүүлж, уламжлалт хэв шинжийг агуулсан дэвшилтэт технологи ашигласан  бизнес инкубацийн шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэн дэлгэрүүлэх


Байгууллагын үндсэн зорилт

Жижиг бизнес эрхлэхийг хүсэгч болон шинэ тутам байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгч иргэдэд шаардлагатай иж бүрэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн, бойжуулах замаар тэдний хөгжлийн эмзэг үеийг даван туулахад туслах, улмаар өсөлтийг хангаж, зах зээлд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэдтуслах, улмааржижиг, дундбизнесийнхөгжихтаатайорчингбийболгоснооражилэрхлэлтийгнэмэгдүүлж, эдийнзасгийнхөгжилдхувьнэмэроруулна.


БИТ-ын бүтэц

Тус БИТ ньоронтооны 7, оронтооныбустөрөлбүрийнмэргэжлийнзөвлөх 19-тэйгээр үйлажиллагаагааявуулжбайна.

БИТ нь 180 м2 талбайг удаан хугацааны түрээсээр эзэмшихээс гадна түншлэгчидтэйгээ хамтран үйл ажиллагаагаа дараах хэлбэрээр хуваарилан явуулдаг.

Хамтын ажиллагаа

Бидний амжилтуудаас

Онцлох бүтээгдэхүүн

Хэрэгцээт файлууд

Зургийн цомог

Facebook