Утас: 7000-0700, И-Мэйл: info@incubator.mn

Санхүүжилтийн үйлчилгээ

Зээлд зуучлах

БИТ нь бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэхийг хүсэгч иргэд болон бизнес эрхлэгчдэд  бизнесээ хөгжүүлэхэднь туслах зорилгоор төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагуудаас олгож буй хөнгөлөлттэй зээлд зуучлах үйлчилгээг үзүүлдэг.

Зээл авч эхлүүлэх, өргөжүүлэх  бизнесээ эрсдэл багатай, тогтвортой явуулахад сургалт, зөвлөгөө өгөх замаар бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлдэг.

Хамтын ажиллагаа

Бидний амжилтуудаас

Онцлох бүтээгдэхүүн

Хэрэгцээт файлууд

Зургийн цомог

Facebook